Marcin Murawski

Urodził się 29.10.1974 w Poznaniu. Po ukończeniu Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. J. Kaliszewskiego uczęszczał do Państwowego Liceum Muzycznego im. M. Karłowicza, które ukończył z wyróżnieniem w 1993. Studiował w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Pozna­niu na indywidualnym toku studiów w klasie altówki prof. Andrzeja Murawskiego. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1998 r., a od 1997 r. jest zatrudniony w poznańskiej uczelni prowadząc klasę altówki - obecnie jako profesor nadzwyczajny. Dokształcał się m.in. u prof. prof. Konrada Haesslera (Hannover, Niemcy) i Johna Krakenbergera (Madryt, Hiszpania). W roku akademickim 2003/4 został stypendystą Rządu Duńskiego na podyplomowych studiach w Królewskim Jutlandzkim Konserwatorium Muzycznym w Aarhus (Dania) u prof. Clausa Myrupa. W lutym 2004 r. otrzymał stopień doktora sztuk muzycznych w katowickiej Akademii Muzycznej, w maju 2012 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych w poznańskiej Akademii Muzycznej. Wykładowca kursów mistrzowskich dla altowiolistów i z zakresu muzyki kameralnej w akademiach i uniwersytetach w Europie (m.in. Grieg Academy of Music w Bergen, Icelandic Academy of Arts w Reykjaviku, Royal Irish Academy of Music w Dublinie, Akademia Muzyczna w Rydze, Estońska Akademia Muzyki i Teatru w Tallinie, Narodowa Akademia Muzyczna we Lwowie, Narodowe Konserwatorium Muzyczne w Tibilisi, Państwowe Konserwatorium Muzyczne w St. Petersburgu, Wydział Muzyki Zachodniego Uniwersytetu w Timisoarze, Wydział Muzyki Universität für Musik und darstellende Kunst we Wiedniu), a poza Europą w Chinach (Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Harbinie) oraz w USA (m.in. University of Iowa, Lawrence University, University of Northern Iowa, Illinois State University, Ball State University, Coe College, Luther College) i w Nowej Zelandii (Victoria University of Wellington). Juror konkursów krajowych z zakresu gry na skrzypcach, altówce i zespołów kameralnych, ekspert Centrum Edukacji Artystycznej, wychowawca wielu absolwentów - laureatów nagród i wyróżnień, autor licznych wykładów wygłaszanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Kierownik projektu badawczego dotyczącego literatury na altówkę od baroku do współczesności.


Marcin Murawski

Koncertował w wielu miastach Polski i za granicą kraju. Solowo (m.in. z: Welling­ton Viola Congress Orchestra, Orkiestrą Kameralną PR "Amadeus", Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, szczecińską Camerata Nova), kameralnie (wraz z Agutti Quartet, Classic Ensemble of Poznań, Tutti E Solo) oraz z orkiestrami (m.in. Hannover Kammerorchester, Filharmonią Szczecińską, Sinfoniettą Polonia, Orkiestrą Opery na Zamku w Szczecinie, Poznańską Orkiestrą Kameralną, Orchestr Nova). Występował we Francji, Holandii, Włoszech, Belgii, Danii, Szwecji, Niemczech, Austrii, Ukrainie, Litwie, Norwegii, Islandii, Irlandii, Słowacji, Czechach, Łotwie, Estonii, Gruzji, USA (m.in. w Carnegie Hall) oraz w Nowej Zelandii. Podczas 44 Międzynarodowego Kongresu Altówkowego w Wellington we wrześniu 2017 dwukrotnie wystąpił jako solista z orkiestrą, prowadził lekcje mistrzowskie, przedstawił wykład wraz z recitalem dotyczący formy passacagli w literaturze na altówkę, dyrygował Massed Viola Orchestra podczas koncertu finałowego oraz wystąpił z recitalem muzyki polskiej.

W swoim dorobku fonograficznym ma ponad 30 płyt CD i DVD z zakresu muzyki solowej i kameralnej. Współpracuje z wytwórnią płytową Acte Préalable, dla której obok kompozycji z minionych epok nagrywa utwory współczesne, w tym dedykowane specjalnie dla niego m.in. autorstwa amerykańskiego twórcy i altowiolisty Michaela Kimbera. W 2008 r. wydał CD z kameralnymi kompozycjami R. Palestra i P. Kleckiego (AP0181). W 2009 r. z siostrą flecistką Ewą Murawską nagrał płytę z 6 duetami na flet i altówkę F. Devienne'a (AP0222). W grudniu 2009 r. ukazała się płyta z utworami Johanna Nepomuka Hummla na altówkę z fortepianem i altówkę z orkiestrą, nagrana z pianistką Urszulą Szyryńską oraz Hummel Project Orchestra (AP0226). W 2013 r. ukazały się dwie płyty z kompozycjami Michaela Kimbera (AP0284, AP0321), będące w założeniu cyklem dokumentującym wszystkie jego dzieła, w 2014 r. dwie kolejne (AP0332, AP0335), w 2015 r. - piąta i szósta (AP0346, AP0349), a w 2017r. - siódma (AP0392) i ósma - "the best of Music for viola". W nagraniach utworów Kimbera wzięli udział studenci, absolwenci i doktoranci klasy altówki Murawskiego z Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu i Akademii Sztuki w Szczecinie, pedagodzy i absolwenci związani z poznańską uczelnią oraz dwie orkiestry: Concertino ze Szczecina pod dyrekcją Marka Siwki oraz Orkiestra Dla Dyplomantów pod dyrekcją Eugeniusza Dąbrowskiego. Pod koniec 2015 r. ukazała się kolejna płyta artysty - Nocturnes (AP0351) z utworami L. van Beethovena, F. Chopina i J.B. Kalliwody, nagrana z Anną Starzec-Makandasis. W 2016 r. ukazały się dwie płyty CD z muzyką na altówkę i fortepian Émile'a Rateza, nagrane wspólnie z pianistką Hanną Holeksą (AP0358, AP0366), oraz płyta z kolekcją passacagli na altówkę (AP0375). W tym samym roku ukazała się płyta z koncertami A. Vivaldiego i Ch. Graupnera na violę d'amore, gitarę, altówkę i orkiestrę, zarejestrowana z artystami z Nowej Zelandii, na której utrwalone zostały m.in. dwa koncerty na violę d'amore, altówkę i orkiestrę w których wystąpił jako solista wraz z Donaldem Maurice (viola d'amore), oraz Orkiestrą Ars Longa prowadzoną przez Eugeniusza Dąbrowskiego. Rok 2017 przyniósł dwie płyty z premierowymi nagraniami kompozycji René de Boisdeffre'a w opracowaniach Murawskiego na altówkę i fortepian, nagrane razem z Urszulą Szyryńską (AP0401, AP0402), a w 2018 pojawiła się płyta z autorskimi opracowaniami kompozycji Wojciecha Gawrońskiego na altówkę i fortepian, nagrana z Anną Starzec-Makandasis (AP0420). W tym samym roku ukazała się płyta dvd oraz klipy na YouTube wieńcząca muzyczno-filmowy projekt związany z muzyką Christopha Graupnera, zrealizowany w koprodukcji z Nową Zelandią "Graupner. For viola d'amore & more". W 2019 ukazały się dwie płyty nagrane razem z gruzińską pianistką Nino Jvania: album z kompozycjami francuskiego twórcy Adolphe Blanca (AP458) oraz cykl 18 miniatur na altówkę i fortepian Gii Kanchelego (AP460)

W 1999 r. ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. otrzymał certyfikat FCE Uniwersytetu w Cambridge, Anglia. W latach dziewięćdziesiątych XX w. oraz latach 2005-2006 współpracował z Telewizją Polską m.in. przy realizacji koncertów dla TV Polonia. Od 2003 r. jest członkiem International Viola Society, od 2008 r. jest pierwszym polskim członkiem Hummel Gesellschaft Weimar, a od 2017 członkiem Australian and New Zealand Viola Society. W latach 2005-2011 pracował jako nauczyciel w klasie altówki w POSM II stopnia im. M. Karłowicza w Poznaniu. W latach 2006-2013 prowadził z sukcesami klasę altówki w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Od stycznia 2020 Członek Zarządu International Viola Society.

Od lipca 2020 z tytułem profesora nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Od września 2020 Pełnomocnik Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu ds.Współpracy z Zagranicą.

Kontakt:
Marcin Murawski +48.601.644.225, e-mail

statystyka